საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი

ახალციხე
( მონაცემები 13 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
44.37.01 227 339 ოქმი
44.37.02 238 355 ოქმი
44.37.03 215 410 ოქმი
44.37.04 289 410 ოქმი
44.37.05 163 343 ოქმი
44.37.06 188 317 ოქმი
44.37.07 79 307 ოქმი
44.37.08 251 423 ოქმი
44.37.28 203 300 ოქმი
44.37.29 150 376 ოქმი
44.37.30 243 390 ოქმი
44.37.31 186 233 ოქმი
44.37.32 188 301 ოქმი