საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
საკრებულოს შუალედური

სენაკი

მაჟ. ოლქი
64.07 5. ვასო ჯანაშია - 300 (34.29%)
41. ზაზა ლაშქარავა - 575 (65.71%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
64.07 63.64.25 5. ვასო ჯანაშია - 181 (31.31%)
41. ზაზა ლაშქარავა - 397 (68.69%)
ოქმი
64.07 63.64.41 5. ვასო ჯანაშია - 119 (40.07%)
41. ზაზა ლაშქარავა - 178 (59.93%)
ოქმი