საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
საკრებულოს შუალედური

ლაგოდეხი

მაჟ. ოლქი
15.15 1. ჯემალი მაჭარაშვილი - 243 (16.67%)
5. გიორგი მოსეშვილი - 416 (28.53%)
41. ვაჟა კობერიძე - 799 (54.8%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
15.15 26.15.08 1. ჯემალი მაჭარაშვილი - 201 (35.08%)
5. გიორგი მოსეშვილი - 187 (32.64%)
41. ვაჟა კობერიძე - 185 (32.29%)
ოქმი
15.15 26.15.09 1. ჯემალი მაჭარაშვილი - 15 (3.15%)
5. გიორგი მოსეშვილი - 97 (20.38%)
41. ვაჟა კობერიძე - 364 (76.47%)
ოქმი
15.15 26.15.32 1. ჯემალი მაჭარაშვილი - 27 (6.6%)
5. გიორგი მოსეშვილი - 132 (32.27%)
41. ვაჟა კობერიძე - 250 (61.12%)
ოქმი