საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#9 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 31 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
09.05.01 68 304 ოქმი
09.05.02 132 308 ოქმი
09.05.03 124 287 ოქმი
09.05.04 97 336 ოქმი
09.05.05 107 246 ოქმი
09.05.06 96 246 ოქმი
09.05.07 105 344 ოქმი
09.05.08 137 265 ოქმი
09.05.09 70 288 ოქმი
09.05.10 120 265 ოქმი
09.05.11 167 289 ოქმი
09.05.12 132 345 ოქმი
09.05.13 107 291 ოქმი
09.05.14 83 198 ოქმი
09.05.15 51 176 ოქმი
09.05.38 122 454 ოქმი
09.05.39 94 335 ოქმი
09.05.40 121 314 ოქმი
09.05.41 71 240 ოქმი
09.05.42 130 288 ოქმი
09.05.43 70 281 ოქმი
09.05.44 89 231 ოქმი
09.05.45 78 255 ოქმი
09.05.46 67 209 ოქმი
09.05.78 50 170 ოქმი
09.07.04 104 363 ოქმი
09.07.05 65 199 ოქმი
09.07.06 75 437 ოქმი
09.07.25 73 328 ოქმი
09.07.26 107 315 ოქმი
09.07.35 124 313 ოქმი