საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#8 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 33 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
08.05.47 129 316 ოქმი
08.05.48 76 286 ოქმი
08.05.49 80 218 ოქმი
08.05.50 118 238 ოქმი
08.05.51 79 350 ოქმი
08.05.52 122 334 ოქმი
08.05.53 135 285 ოქმი
08.05.54 91 354 ოქმი
08.05.55 93 263 ოქმი
08.05.56 67 308 ოქმი
08.05.57 82 256 ოქმი
08.05.58 137 242 ოქმი
08.05.59 119 315 ოქმი
08.05.60 107 327 ოქმი
08.05.61 107 258 ოქმი
08.05.62 90 312 ოქმი
08.05.63 168 390 ოქმი
08.05.64 94 321 ოქმი
08.05.65 86 249 ოქმი
08.05.66 84 279 ოქმი
08.05.67 111 303 ოქმი
08.05.68 92 343 ოქმი
08.05.69 122 293 ოქმი
08.05.70 80 269 ოქმი
08.05.71 70 305 ოქმი
08.05.72 78 234 ოქმი
08.05.73 92 214 ოქმი
08.05.74 82 324 ოქმი
08.05.75 63 316 ოქმი
08.06.38 111 302 ოქმი
08.06.39 72 306 ოქმი
08.06.40 63 207 ოქმი
08.06.41 76 210 ოქმი