საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#72 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 50 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
72.80.14 96 286 ოქმი
72.80.15 68 242 ოქმი
72.80.16 97 264 ოქმი
72.80.17 51 184 ოქმი
72.83.01 99 325 ოქმი
72.83.02 224 274 ოქმი
72.83.03 82 398 ოქმი
72.83.04 33 164 ოქმი
72.83.05 129 297 ოქმი
72.83.06 161 248 ოქმი
72.83.07 94 226 ოქმი
72.83.08 96 307 ოქმი
72.83.09 59 229 ოქმი
72.83.10 54 243 ოქმი
72.83.11 37 223 ოქმი
72.83.12 119 354 ოქმი
72.83.13 73 317 ოქმი
72.83.14 157 316 ოქმი
72.83.15 151 365 ოქმი
72.83.16 100 338 ოქმი
72.83.17 103 370 ოქმი
72.83.18 114 203 ოქმი
72.83.19 118 213 ოქმი
72.83.20 129 140 ოქმი
72.83.21 104 256 ოქმი
72.83.22 96 255 ოქმი
72.83.23 94 202 ოქმი
72.83.24 78 377 ოქმი
72.83.25 40 219 ოქმი
72.83.26 49 97 ოქმი
72.83.27 173 185 ოქმი
72.83.28 163 348 ოქმი
72.83.29 162 322 ოქმი
72.83.30 113 429 ოქმი
72.83.31 101 307 ოქმი
72.83.32 101 274 ოქმი
72.83.33 132 316 ოქმი
72.83.34 110 269 ოქმი
72.83.35 157 428 ოქმი
72.83.36 143 139 ოქმი
72.83.37 143 503 ოქმი
72.83.38 63 200 ოქმი
72.83.39 54 171 ოქმი
72.83.40 34 140 ოქმი
72.83.41 64 189 ოქმი
72.83.42 48 125 ოქმი
72.83.43 149 217 ოქმი
72.83.44 66 196 ოქმი
72.83.45 103 170 ოქმი
72.83.46 55 194 ოქმი