საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#71 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 48 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
71.81.01 104 273 ოქმი
71.81.02 77 239 ოქმი
71.81.03 76 194 ოქმი
71.81.04 53 374 ოქმი
71.81.05 98 273 ოქმი
71.81.06 39 292 ოქმი
71.81.07 72 345 ოქმი
71.81.08 75 225 ოქმი
71.81.09 191 307 ოქმი
71.81.10 258 313 ოქმი
71.81.11 274 291 ოქმი
71.81.12 379 450 ოქმი
71.81.19 145 450 ოქმი
71.81.20 160 414 ოქმი
71.81.21 178 415 ოქმი
71.81.22 99 352 ოქმი
71.81.23 160 546 ოქმი
71.81.24 81 320 ოქმი
71.81.25 105 275 ოქმი
71.81.26 126 302 ოქმი
71.81.27 175 383 ოქმი
71.81.28 54 163 ოქმი
71.81.29 135 380 ოქმი
71.81.30 112 241 ოქმი
71.81.31 82 334 ოქმი
71.81.32 123 410 ოქმი
71.81.36 135 368 ოქმი
71.81.37 44 82 ოქმი
71.81.38 122 324 ოქმი
71.81.39 108 173 ოქმი
71.81.40 55 201 ოქმი
71.81.45 109 281 ოქმი
71.81.48 98 321 ოქმი
71.81.49 63 327 ოქმი
71.81.50 93 334 ოქმი
71.81.51 66 193 ოქმი
71.81.52 85 184 ოქმი
71.81.53 60 214 ოქმი
71.81.54 74 322 ოქმი
71.81.55 38 244 ოქმი
71.81.56 278 279 ოქმი
71.81.57 104 145 ოქმი
71.81.59 189 378 ოქმი
71.81.60 59 338 ოქმი
71.81.61 115 261 ოქმი
71.81.62 63 197 ოქმი
71.81.64 158 195 ოქმი
71.81.65 137 211 ოქმი