საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#70 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 40 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
70.79.11 99 259 ოქმი
70.79.15 149 286 ოქმი
70.79.16 164 421 ოქმი
70.79.17 142 308 ოქმი
70.79.18 122 287 ოქმი
70.79.19 121 237 ოქმი
70.79.20 98 270 ოქმი
70.79.21 143 255 ოქმი
70.79.22 132 308 ოქმი
70.79.23 159 295 ოქმი
70.79.31 101 366 ოქმი
70.79.47 80 235 ოქმი
70.79.54 134 308 ოქმი
70.79.58 107 263 ოქმი
70.79.67 134 269 ოქმი
70.79.68 140 359 ოქმი
70.79.69 96 187 ოქმი
70.79.75 64 260 ოქმი
70.79.76 138 341 ოქმი
70.79.77 97 263 ოქმი
70.79.78 122 327 ოქმი
70.79.79 112 336 ოქმი
70.79.82 54 198 ოქმი
70.79.83 57 308 ოქმი
70.79.84 70 244 ოქმი
70.79.85
(+ #70.79.105 მიმაგრ. უბანი)
155 355 ოქმი
70.79.86 146 236 ოქმი
70.79.87 163 273 ოქმი
70.79.88 111 266 ოქმი
70.79.89 158 268 ოქმი
70.79.90 120 213 ოქმი
70.79.91 160 427 ოქმი
70.79.92 144 458 ოქმი
70.79.93 85 286 ოქმი
70.79.94 138 388 ოქმი
70.79.95 177 401 ოქმი
70.79.99 153 389 ოქმი
70.79.100 86 316 ოქმი
70.79.101 80 166 ოქმი
70.79.104 101 313 ოქმი