საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#7 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 36 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
07.01.35 152 450 ოქმი
07.01.36 38 113 ოქმი
07.01.37 165 698 ოქმი
07.01.38 239 379 ოქმი
07.01.39 146 640 ოქმი
07.04.02 113 301 ოქმი
07.04.03 122 287 ოქმი
07.04.04 87 298 ოქმი
07.04.05 86 250 ოქმი
07.04.06 91 281 ოქმი
07.04.07 104 299 ოქმი
07.04.08 101 358 ოქმი
07.04.09 81 227 ოქმი
07.04.10 156 261 ოქმი
07.04.11 119 222 ოქმი
07.04.12 208 366 ოქმი
07.04.13 107 401 ოქმი
07.04.14 139 478 ოქმი
07.04.15 131 425 ოქმი
07.04.16 132 515 ოქმი
07.04.17 132 431 ოქმი
07.04.18 158 304 ოქმი
07.04.19 136 341 ოქმი
07.04.20 152 298 ოქმი
07.04.21 151 301 ოქმი
07.04.22 101 242 ოქმი
07.04.23 140 428 ოქმი
07.04.24 114 245 ოქმი
07.04.25 126 296 ოქმი
07.04.26 156 340 ოქმი
07.04.27 126 365 ოქმი
07.04.28 145 468 ოქმი
07.04.29 111 326 ოქმი
07.04.30 137 297 ოქმი
07.04.31 98 287 ოქმი
07.04.32 146 283 ოქმი