საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#69 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 38 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
69.79.01 87 274 ოქმი
69.79.02 136 252 ოქმი
69.79.03 99 240 ოქმი
69.79.06 124 369 ოქმი
69.79.07 99 287 ოქმი
69.79.08 108 283 ოქმი
69.79.09 83 292 ოქმი
69.79.10 147 376 ოქმი
69.79.12 120 274 ოქმი
69.79.13 120 340 ოქმი
69.79.14 138 296 ოქმი
69.79.24 126 278 ოქმი
69.79.25 125 225 ოქმი
69.79.26 172 244 ოქმი
69.79.27 130 270 ოქმი
69.79.28 139 299 ოქმი
69.79.29 103 291 ოქმი
69.79.30 126 329 ოქმი
69.79.32 157 290 ოქმი
69.79.35 139 251 ოქმი
69.79.44 118 247 ოქმი
69.79.46 114 304 ოქმი
69.79.49 125 338 ოქმი
69.79.51 126 260 ოქმი
69.79.52 87 361 ოქმი
69.79.53 145 294 ოქმი
69.79.55 122 217 ოქმი
69.79.56 136 354 ოქმი
69.79.61 141 166 ოქმი
69.79.62 164 301 ოქმი
69.79.63 110 333 ოქმი
69.79.64 125 257 ოქმი
69.79.65 173 355 ოქმი
69.79.66 108 207 ოქმი
69.79.70 79 136 ოქმი
69.79.71 107 237 ოქმი
69.79.72 99 230 ოქმი
69.79.103 150 226 ოქმი