საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#68 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 41 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
68.79.04 130 217 ოქმი
68.79.33 116 283 ოქმი
68.79.34 62 186 ოქმი
68.79.36 119 235 ოქმი
68.79.37 110 299 ოქმი
68.79.38 120 371 ოქმი
68.79.39 119 281 ოქმი
68.79.40 172 332 ოქმი
68.79.41 87 262 ოქმი
68.79.42 159 295 ოქმი
68.79.43 138 237 ოქმი
68.79.45 126 303 ოქმი
68.79.48 62 215 ოქმი
68.79.50 130 278 ოქმი
68.79.57 194 283 ოქმი
68.79.59 168 245 ოქმი
68.79.60 109 275 ოქმი
68.79.73 124 267 ოქმი
68.79.74 107 223 ოქმი
68.79.81 79 260 ოქმი
68.79.96 339 328 ოქმი
68.79.97 80 388 ოქმი
68.79.98 130 296 ოქმი
68.79.102 88 109 ოქმი
68.81.13 166 227 ოქმი
68.81.14 168 329 ოქმი
68.81.15 181 349 ოქმი
68.81.16 40 75 ოქმი
68.81.17 198 461 ოქმი
68.81.18 206 196 ოქმი
68.81.33 129 242 ოქმი
68.81.34 182 245 ოქმი
68.81.35 99 307 ოქმი
68.81.41 127 439 ოქმი
68.81.42 118 374 ოქმი
68.81.43 170 457 ოქმი
68.81.44 193 398 ოქმი
68.81.46 220 516 ოქმი
68.81.47 108 386 ოქმი
68.81.58 171 368 ოქმი
68.81.63 83 221 ოქმი