საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#67 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 55 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
67.68.01 160 453 ოქმი
67.68.02 151 320 ოქმი
67.68.03 137 354 ოქმი
67.68.04 95 163 ოქმი
67.68.05 216 246 ოქმი
67.68.06 107 230 ოქმი
67.68.07 102 168 ოქმი
67.68.08 115 160 ოქმი
67.68.09 124 302 ოქმი
67.68.10 136 361 ოქმი
67.68.11 122 309 ოქმი
67.68.12 100 240 ოქმი
67.68.13 183 277 ოქმი
67.68.14 106 212 ოქმი
67.68.15 189 489 ოქმი
67.68.16 196 522 ოქმი
67.68.17 91 274 ოქმი
67.68.18 105 267 ოქმი
67.68.19 86 174 ოქმი
67.68.20 83 268 ოქმი
67.68.21 219 337 ოქმი
67.68.22 44 127 ოქმი
67.68.23 109 333 ოქმი
67.68.24 191 402 ოქმი
67.68.25 195 383 ოქმი
67.68.26 115 170 ოქმი
67.68.27 142 230 ოქმი
67.68.28 180 371 ოქმი
67.69.01 106 324 ოქმი
67.69.02 151 382 ოქმი
67.69.03 73 231 ოქმი
67.69.04 161 365 ოქმი
67.69.05 88 218 ოქმი
67.69.06 168 287 ოქმი
67.69.07 111 220 ოქმი
67.69.08 191 298 ოქმი
67.69.09 119 202 ოქმი
67.69.10 202 311 ოქმი
67.69.11 147 305 ოქმი
67.69.12 99 230 ოქმი
67.69.13 58 152 ოქმი
67.69.14 184 347 ოქმი
67.69.15 187 455 ოქმი
67.69.16 83 219 ოქმი
67.69.17 37 184 ოქმი
67.69.18 71 251 ოქმი
67.69.19 49 202 ოქმი
67.69.20 73 140 ოქმი
67.69.21 180 438 ოქმი
67.69.22 134 246 ოქმი
67.69.23 61 208 ოქმი
67.69.24 255 349 ოქმი
67.69.25 119 299 ოქმი
67.69.26 74 169 ოქმი
67.69.27 119 304 ოქმი