საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#66 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 49 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
66.67.32 62 280 ოქმი
66.67.33 96 346 ოქმი
66.67.34 94 310 ოქმი
66.67.35 183 355 ოქმი
66.67.38 137 236 ოქმი
66.67.39 68 170 ოქმი
66.67.40 93 216 ოქმი
66.67.41 144 310 ოქმი
66.67.42 63 230 ოქმი
66.67.43 135 287 ოქმი
66.67.46 64 257 ოქმი
66.67.47 85 234 ოქმი
66.67.48 131 286 ოქმი
66.67.49 140 244 ოქმი
66.67.50 103 361 ოქმი
66.67.51 91 221 ოქმი
66.67.52 41 73 ოქმი
66.67.53 262 455 ოქმი
66.67.54 133 218 ოქმი
66.67.57 192 384 ოქმი
66.67.58 78 258 ოქმი
66.67.59 296 297 ოქმი
66.67.60 225 279 ოქმი
66.67.61 123 439 ოქმი
66.67.63 118 238 ოქმი
66.67.64 146 197 ოქმი
66.67.65 78 246 ოქმი
66.67.66 71 174 ოქმი
66.67.67 93 312 ოქმი
66.67.68 131 440 ოქმი
66.67.69 105 377 ოქმი
66.67.70 186 417 ოქმი
66.67.71 86 274 ოქმი
66.67.72 130 230 ოქმი
66.67.75 151 424 ოქმი
66.67.78 93 264 ოქმი
66.67.79 143 284 ოქმი
66.67.91 46 182 ოქმი
66.67.93 40 271 ოქმი
66.67.94 97 445 ოქმი
66.67.95 88 306 ოქმი
66.67.96 34 224 ოქმი
66.67.97 113 204 ოქმი
66.67.99 136 314 ოქმი
66.67.100 113 173 ოქმი
66.67.101 46 209 ოქმი
66.67.102 94 211 ოქმი
66.67.104 62 210 ოქმი
66.67.108 103 255 ოქმი