საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#65 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 43 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
65.67.01 68 231 ოქმი
65.67.02 79 252 ოქმი
65.67.03 73 193 ოქმი
65.67.04 127 201 ოქმი
65.67.05 63 147 ოქმი
65.67.06 97 317 ოქმი
65.67.07 69 210 ოქმი
65.67.08 118 244 ოქმი
65.67.09 92 285 ოქმი
65.67.10 119 220 ოქმი
65.67.11 113 360 ოქმი
65.67.12 142 281 ოქმი
65.67.13 92 257 ოქმი
65.67.14 86 186 ოქმი
65.67.15 92 254 ოქმი
65.67.16 166 240 ოქმი
65.67.17 119 215 ოქმი
65.67.18 54 142 ოქმი
65.67.19 102 219 ოქმი
65.67.20 110 234 ოქმი
65.67.21 93 116 ოქმი
65.67.22 84 139 ოქმი
65.67.23 99 213 ოქმი
65.67.24 67 134 ოქმი
65.67.25 95 199 ოქმი
65.67.26 92 170 ოქმი
65.67.27 80 207 ოქმი
65.67.28 121 239 ოქმი
65.67.29 60 248 ოქმი
65.67.30 81 193 ოქმი
65.67.31 176 413 ოქმი
65.67.80 86 187 ოქმი
65.67.81 81 260 ოქმი
65.67.82 83 243 ოქმი
65.67.83 64 229 ოქმი
65.67.84 104 224 ოქმი
65.67.85 90 176 ოქმი
65.67.86 105 193 ოქმი
65.67.87 85 131 ოქმი
65.67.88 86 179 ოქმი
65.67.89 53 132 ოქმი
65.67.90 75 318 ოქმი
65.67.105 43 142 ოქმი