საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#64 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 47 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
64.66.01 113 413 ოქმი
64.66.02 105 377 ოქმი
64.66.03 132 330 ოქმი
64.66.04 261 517 ოქმი
64.66.05 151 328 ოქმი
64.66.06 113 254 ოქმი
64.66.07 175 290 ოქმი
64.66.08 97 290 ოქმი
64.66.09 63 230 ოქმი
64.66.10 138 371 ოქმი
64.66.11 180 433 ოქმი
64.66.12 87 219 ოქმი
64.66.13 79 247 ოქმი
64.66.14 55 174 ოქმი
64.66.15 336 418 ოქმი
64.66.16 140 229 ოქმი
64.66.17 77 161 ოქმი
64.66.18 108 265 ოქმი
64.66.19 202 453 ოქმი
64.66.20 97 227 ოქმი
64.66.21 139 344 ოქმი
64.66.22 37 100 ოქმი
64.66.23 88 469 ოქმი
64.66.24 143 235 ოქმი
64.66.25 165 412 ოქმი
64.66.26 138 451 ოქმი
64.66.27 125 475 ოქმი
64.66.28 152 405 ოქმი
64.66.29 130 305 ოქმი
64.66.30 114 249 ოქმი
64.66.31 168 165 ოქმი
64.66.32 73 155 ოქმი
64.67.36 83 179 ოქმი
64.67.37 117 363 ოქმი
64.67.44 210 254 ოქმი
64.67.45 145 414 ოქმი
64.67.55 166 456 ოქმი
64.67.56 170 562 ოქმი
64.67.62 136 337 ოქმი
64.67.73 114 204 ოქმი
64.67.74 161 270 ოქმი
64.67.76 98 325 ოქმი
64.67.77 112 244 ოქმი
64.67.92 85 253 ოქმი
64.67.98 40 305 ოქმი
64.67.103 120 252 ოქმი
64.67.106 77 121 ოქმი