საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#63 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 47 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
63.63.05 91 497 ოქმი
63.63.09 87 380 ოქმი
63.63.19 52 278 ოქმი
63.63.22 57 283 ოქმი
63.64.01 101 398 ოქმი
63.64.02 75 259 ოქმი
63.64.03 69 360 ოქმი
63.64.04 86 332 ოქმი
63.64.05 84 342 ოქმი
63.64.06 85 212 ოქმი
63.64.07 148 379 ოქმი
63.64.08 138 296 ოქმი
63.64.09 191 366 ოქმი
63.64.10 95 338 ოქმი
63.64.11 54 275 ოქმი
63.64.12 113 323 ოქმი
63.64.13 75 300 ოქმი
63.64.14 169 492 ოქმი
63.64.15 107 305 ოქმი
63.64.16 124 332 ოქმი
63.64.17 90 261 ოქმი
63.64.18 119 272 ოქმი
63.64.19 55 195 ოქმი
63.64.20 154 442 ოქმი
63.64.21 145 388 ოქმი
63.64.22 43 222 ოქმი
63.64.23 128 426 ოქმი
63.64.24 69 219 ოქმი
63.64.25 180 401 ოქმი
63.64.26 111 241 ოქმი
63.64.27 22 82 ოქმი
63.64.28 137 308 ოქმი
63.64.29 142 387 ოქმი
63.64.30 47 208 ოქმი
63.64.31 50 278 ოქმი
63.64.32 67 175 ოქმი
63.64.33 115 285 ოქმი
63.64.34 65 303 ოქმი
63.64.35 76 263 ოქმი
63.64.36 159 488 ოქმი
63.64.37 107 258 ოქმი
63.64.38 100 180 ოქმი
63.64.39 61 239 ოქმი
63.64.40 50 174 ოქმი
63.64.41 124 186 ოქმი
63.64.42 62 129 ოქმი
63.64.43 114 246 ოქმი