საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#61 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 43 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
61.60.14 22 366 ოქმი
61.60.15 31 226 ოქმი
61.60.40 127 416 ოქმი
61.60.41 38 412 ოქმი
61.60.42 67 382 ოქმი
61.60.61 56 340 ოქმი
61.61.22 72 225 ოქმი
61.61.23 87 327 ოქმი
61.61.24 91 432 ოქმი
61.61.25 156 552 ოქმი
61.61.26 62 473 ოქმი
61.70.01 139 449 ოქმი
61.70.02 61 323 ოქმი
61.70.03 109 400 ოქმი
61.70.04 81 352 ოქმი
61.70.05 137 487 ოქმი
61.70.07 125 409 ოქმი
61.70.08 116 519 ოქმი
61.70.09 79 699 ოქმი
61.70.10 154 434 ოქმი
61.70.11 173 426 ოქმი
61.70.12 127 446 ოქმი
61.70.13 117 320 ოქმი
61.70.14 141 392 ოქმი
61.70.15 197 357 ოქმი
61.70.16 175 380 ოქმი
61.70.17 129 289 ოქმი
61.70.18 209 339 ოქმი
61.70.19 256 409 ოქმი
61.70.20 223 338 ოქმი
61.70.21 213 314 ოქმი
61.70.22 44 92 ოქმი
61.70.23 121 455 ოქმი
61.70.24 107 299 ოქმი
61.70.25 50 107 ოქმი
61.70.26 161 277 ოქმი
61.70.27 144 320 ოქმი
61.70.28 180 444 ოქმი
61.70.29 168 371 ოქმი
61.70.30 101 428 ოქმი
61.70.31 72 427 ოქმი
61.70.33 117 287 ოქმი
61.70.34 122 178 ოქმი