საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#60 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 78 უბნის მიხედვით )

41 43 ოქმი
60.60.16 238 87 ოქმი
60.60.19 383 214 ოქმი
60.60.39 325 149 ოქმი
60.60.44 307 94 ოქმი
60.60.52 512 141 ოქმი
60.60.54 318 75 ოქმი
60.60.59 415 57 ოქმი
60.61.01 410 123 ოქმი
60.61.02 364 161 ოქმი
60.61.03 403 146 ოქმი
60.61.04 371 183 ოქმი
60.61.05 110 104 ოქმი
60.61.06 77 282 ოქმი
60.61.07 131 90 ოქმი
60.61.08 498 102 ოქმი
60.61.09 382 140 ოქმი
60.61.10 489 136 ოქმი
60.61.11 345 133 ოქმი
60.61.12 287 67 ოქმი
60.61.13 32 5 ოქმი
60.61.14 373 31 ოქმი
60.61.15 366 81 ოქმი
60.61.16 295 72 ოქმი
60.61.17 258 63 ოქმი
60.61.18 353 93 ოქმი
60.61.19 201 44 ოქმი
60.61.20 204 38 ოქმი
60.61.21 232 83 ოქმი
60.61.27 320 102 ოქმი
60.61.28 260 83 ოქმი
60.61.29 308 111 ოქმი
60.61.30 177 47 ოქმი
60.61.31 134 28 ოქმი
60.61.32 224 72 ოქმი
60.61.33 199 67 ოქმი
60.61.34 154 30 ოქმი
60.61.35 198 92 ოქმი
60.61.36 238 97 ოქმი
60.61.37 423 244 ოქმი
60.61.38 280 72 ოქმი
60.62.01 323 101 ოქმი
60.62.02 145 67 ოქმი
60.62.03 178 40 ოქმი
60.62.04 226 81 ოქმი
60.62.05 173 67 ოქმი
60.62.06 303 62 ოქმი
60.62.07 273 65 ოქმი
60.62.08 382 107 ოქმი
60.62.09 261 60 ოქმი
60.62.10 64 8 ოქმი
60.62.11 168 66 ოქმი
60.62.12 152 77 ოქმი
60.62.13 112 34 ოქმი
60.62.14 110 27 ოქმი
60.62.15 127 41 ოქმი
60.62.16 98 83 ოქმი
60.62.17 410 150 ოქმი
60.62.18 241 111 ოქმი
60.62.19 89 63 ოქმი
60.62.20 70 72 ოქმი
60.62.21 150 36 ოქმი
60.62.22 108 64 ოქმი
60.62.23 124 41 ოქმი
60.62.24 148 36 ოქმი
60.62.25 143 19 ოქმი
60.62.26 293 88 ოქმი
60.62.27 221 61 ოქმი
60.62.28 281 77 ოქმი
60.62.29 103 51 ოქმი
60.62.30 264 79 ოქმი
60.62.31 369 70 ოქმი
60.62.32 89 23 ოქმი
60.62.33 382 98 ოქმი
60.62.34 254 29 ოქმი
60.62.35 275 93 ოქმი
60.62.36 105 76 ოქმი
60.62.37 75 20 ოქმი
60.62.38 344 111 ოქმი