საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#6 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 32 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
06.03.01 92 416 ოქმი
06.03.02 155 462 ოქმი
06.03.03 123 385 ოქმი
06.03.04 99 348 ოქმი
06.03.05 104 462 ოქმი
06.03.08 93 418 ოქმი
06.03.09 152 521 ოქმი
06.03.10 119 468 ოქმი
06.03.11 125 395 ოქმი
06.03.14 109 497 ოქმი
06.03.26 102 352 ოქმი
06.03.27 50 223 ოქმი
06.03.28 91 382 ოქმი
06.03.29 92 399 ოქმი
06.03.30 106 321 ოქმი
06.03.31 116 409 ოქმი
06.03.43 82 447 ოქმი
06.03.44 86 398 ოქმი
06.03.45 103 370 ოქმი
06.03.48 64 323 ოქმი
06.03.54 125 492 ოქმი
06.03.61 86 369 ოქმი
06.03.62 95 358 ოქმი
06.03.63 99 417 ოქმი
06.03.69 128 469 ოქმი
06.03.71 86 391 ოქმი
06.03.72 130 467 ოქმი
06.03.77 76 336 ოქმი
06.03.78 118 400 ოქმი
06.03.81 67 257 ოქმი
06.03.82 91 275 ოქმი
06.03.83 155 464 ოქმი