საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#56 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 58 უბნის მიხედვით )

27 41 ოქმი
56.56.01 190 236 ოქმი
56.56.02 110 210 ოქმი
56.56.03 101 205 ოქმი
56.56.04 119 206 ოქმი
56.56.05 85 189 ოქმი
56.56.06 117 183 ოქმი
56.56.07 146 244 ოქმი
56.56.08 135 169 ოქმი
56.56.09 142 172 ოქმი
56.56.10 135 137 ოქმი
56.56.11 24 49 ოქმი
56.56.12 32 51 ოქმი
56.56.13 15 52 ოქმი
56.56.14 266 39 ოქმი
56.56.15 131 365 ოქმი
56.56.16 160 211 ოქმი
56.56.17 64 124 ოქმი
56.56.18 81 179 ოქმი
56.56.19 179 160 ოქმი
56.56.20 122 120 ოქმი
56.56.21 138 313 ოქმი
56.56.22 142 328 ოქმი
56.56.23 199 422 ოქმი
56.56.24 82 130 ოქმი
56.56.25 118 166 ოქმი
56.56.26 71 106 ოქმი
56.56.27 188 317 ოქმი
56.56.28 107 175 ოქმი
56.56.29 175 446 ოქმი
56.56.30 59 122 ოქმი
56.56.31 237 266 ოქმი
56.56.32 116 389 ოქმი
56.56.33 110 386 ოქმი
56.56.34 85 245 ოქმი
56.56.35 196 350 ოქმი
56.56.36 59 136 ოქმი
56.56.37 93 203 ოქმი
56.56.38 95 234 ოქმი
56.56.39 95 148 ოქმი
56.56.40 156 274 ოქმი
56.56.41 191 309 ოქმი
56.56.42 74 137 ოქმი
56.56.43 131 325 ოქმი
56.56.44 40 231 ოქმი
56.56.45 107 115 ოქმი
56.56.46 90 193 ოქმი
56.56.47 122 189 ოქმი
56.56.48 68 89 ოქმი
56.56.49 161 271 ოქმი
56.56.50 113 200 ოქმი
56.56.51 105 131 ოქმი
56.56.52 93 192 ოქმი
56.56.53 43 132 ოქმი
56.56.54 86 138 ოქმი
56.56.55 73 101 ოქმი
56.56.56 17 73 ოქმი
56.56.57 53 206 ოქმი
56.56.58 137 175 ოქმი