საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#52 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 46 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
52.51.01 67 363 ოქმი
52.51.02 116 283 ოქმი
52.51.03 118 408 ოქმი
52.51.04 72 384 ოქმი
52.51.05 78 297 ოქმი
52.51.06 114 435 ოქმი
52.51.07 90 415 ოქმი
52.51.08 99 388 ოქმი
52.51.09 164 284 ოქმი
52.51.10 89 320 ოქმი
52.51.11 99 367 ოქმი
52.51.12 79 479 ოქმი
52.51.13 76 345 ოქმი
52.51.14 112 397 ოქმი
52.51.15 107 329 ოქმი
52.51.17 119 365 ოქმი
52.51.18 128 343 ოქმი
52.51.19 120 379 ოქმი
52.51.20 96 294 ოქმი
52.51.21 77 329 ოქმი
52.51.22 67 351 ოქმი
52.51.23 64 340 ოქმი
52.51.24 91 452 ოქმი
52.51.25 35 184 ოქმი
52.51.26 58 366 ოქმი
52.51.27 80 390 ოქმი
52.51.28 79 376 ოქმი
52.51.29 50 423 ოქმი
52.51.33 89 376 ოქმი
52.51.34 138 397 ოქმი
52.51.35 68 290 ოქმი
52.51.36 100 343 ოქმი
52.51.37 68 326 ოქმი
52.51.38 62 285 ოქმი
52.51.40 90 313 ოქმი
52.51.42 103 309 ოქმი
52.51.43 116 264 ოქმი
52.51.44 104 406 ოქმი
52.51.45 97 389 ოქმი
52.51.46 98 235 ოქმი
52.51.47 156 298 ოქმი
52.51.48 128 284 ოქმი
52.51.49 86 288 ოქმი
52.51.50 96 244 ოქმი
52.51.51 54 273 ოქმი
52.51.52 59 252 ოქმი