საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#51 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 74 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
51.48.01 145 459 ოქმი
51.48.02 75 371 ოქმი
51.48.03 51 361 ოქმი
51.48.04 113 330 ოქმი
51.48.05 25 158 ოქმი
51.48.06 51 173 ოქმი
51.48.07 55 138 ოქმი
51.48.08 129 493 ოქმი
51.48.09 60 282 ოქმი
51.48.10 208 267 ოქმი
51.48.11 87 375 ოქმი
51.48.12 10 249 ოქმი
51.48.13 142 286 ოქმი
51.48.14 125 253 ოქმი
51.48.15 51 159 ოქმი
51.48.16 18 73 ოქმი
51.48.17 60 296 ოქმი
51.48.18 29 75 ოქმი
51.48.19 56 145 ოქმი
51.48.20 43 159 ოქმი
51.48.21 39 174 ოქმი
51.48.22 7 82 ოქმი
51.48.23 56 254 ოქმი
51.48.24 43 121 ოქმი
51.48.25 35 135 ოქმი
51.48.26 81 209 ოქმი
51.48.27 83 300 ოქმი
51.48.28 65 296 ოქმი
51.48.29 124 331 ოქმი
51.48.30 127 386 ოქმი
51.48.31 105 284 ოქმი
51.48.32 89 197 ოქმი
51.48.33 132 282 ოქმი
51.48.34 37 85 ოქმი
51.48.35 50 94 ოქმი
51.48.36 21 75 ოქმი
51.48.37 48 134 ოქმი
51.51.16 60 270 ოქმი
51.51.30 87 264 ოქმი
51.51.31 48 176 ოქმი
51.51.32 52 193 ოქმი
51.51.39 35 295 ოქმი
51.51.41 91 325 ოქმი
51.51.53 49 245 ოქმი
51.52.01 148 314 ოქმი
51.52.02 190 286 ოქმი
51.52.03 178 288 ოქმი
51.52.04 110 315 ოქმი
51.52.05 133 273 ოქმი
51.52.06 116 226 ოქმი
51.52.07 85 125 ოქმი
51.52.08 133 254 ოქმი
51.52.09 147 324 ოქმი
51.52.10 35 103 ოქმი
51.52.11 89 175 ოქმი
51.52.12 175 395 ოქმი
51.52.13 77 288 ოქმი
51.52.14 132 311 ოქმი
51.52.15 175 380 ოქმი
51.52.16 175 250 ოქმი
51.52.17 107 99 ოქმი
51.52.18 50 115 ოქმი
51.52.19 88 123 ოქმი
51.52.20 26 120 ოქმი
51.52.21 55 96 ოქმი
51.52.22 49 166 ოქმი
51.52.23 147 256 ოქმი
51.52.24 144 236 ოქმი
51.52.25 113 221 ოქმი
51.52.26 86 205 ოქმი
51.52.27 92 141 ოქმი
51.52.28 83 155 ოქმი
51.52.29 71 287 ოქმი
51.52.30 69 232 ოქმი