საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#49 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 43 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
49.59.60 127 260 ოქმი
49.59.61 116 275 ოქმი
49.59.62 173 427 ოქმი
49.59.63 184 393 ოქმი
49.59.64 134 313 ოქმი
49.59.65 184 297 ოქმი
49.59.66 133 389 ოქმი
49.59.67 114 204 ოქმი
49.59.68 169 305 ოქმი
49.59.69 128 232 ოქმი
49.59.70 115 228 ოქმი
49.59.71 112 257 ოქმი
49.59.72
(+ #49.59.127 მიმაგრ. უბანი)
132 257 ოქმი
49.59.73 133 371 ოქმი
49.59.74 163 293 ოქმი
49.59.76 159 325 ოქმი
49.59.77 204 358 ოქმი
49.59.78 145 261 ოქმი
49.59.79 169 344 ოქმი
49.59.80 146 232 ოქმი
49.59.81 155 239 ოქმი
49.59.82 124 238 ოქმი
49.59.83 160 314 ოქმი
49.59.85 99 262 ოქმი
49.59.86 177 250 ოქმი
49.59.87 139 251 ოქმი
49.59.88 106 232 ოქმი
49.59.89 77 197 ოქმი
49.59.90 146 248 ოქმი
49.59.91 119 289 ოქმი
49.59.92 63 131 ოქმი
49.59.93 86 271 ოქმი
49.59.94 141 324 ოქმი
49.59.95 122 231 ოქმი
49.59.96 99 287 ოქმი
49.59.97 122 201 ოქმი
49.59.98 161 299 ოქმი
49.59.99 144 209 ოქმი
49.59.100 111 247 ოქმი
49.59.101 101 281 ოქმი
49.59.102 104 270 ოქმი
49.59.103 111 265 ოქმი
49.59.104 126 256 ოქმი