საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#48 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 41 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
48.59.31 97 307 ოქმი
48.59.32 76 227 ოქმი
48.59.33 95 254 ოქმი
48.59.34 112 258 ოქმი
48.59.35 99 335 ოქმი
48.59.36 69 331 ოქმი
48.59.37 88 354 ოქმი
48.59.38 121 267 ოქმი
48.59.39 91 379 ოქმი
48.59.40 97 383 ოქმი
48.59.41 73 417 ოქმი
48.59.42 114 302 ოქმი
48.59.43 107 290 ოქმი
48.59.44 114 337 ოქმი
48.59.45 113 331 ოქმი
48.59.46 109 306 ოქმი
48.59.47 113 319 ოქმი
48.59.48 70 273 ოქმი
48.59.49 69 193 ოქმი
48.59.50 97 311 ოქმი
48.59.51 95 241 ოქმი
48.59.52 68 116 ოქმი
48.59.53 70 199 ოქმი
48.59.54 86 306 ოქმი
48.59.55 90 273 ოქმი
48.59.56 55 235 ოქმი
48.59.57 89 300 ოქმი
48.59.58 102 316 ოქმი
48.59.59 107 272 ოქმი
48.59.115 84 225 ოქმი
48.59.116 119 255 ოქმი
48.59.117 63 169 ოქმი
48.59.118 78 209 ოქმი
48.59.119 108 386 ოქმი
48.59.120 118 278 ოქმი
48.59.121 77 267 ოქმი
48.59.122 135 303 ოქმი
48.59.123 107 285 ოქმი
48.59.124 101 270 ოქმი
48.59.125 81 303 ოქმი
48.59.126 94 345 ოქმი