საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#47 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 44 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
47.49.09 87 407 ოქმი
47.49.10 35 213 ოქმი
47.49.17 207 419 ოქმი
47.49.25 219 412 ოქმი
47.49.33 72 110 ოქმი
47.59.01 112 218 ოქმი
47.59.02 107 243 ოქმი
47.59.03 124 240 ოქმი
47.59.04 107 195 ოქმი
47.59.05 94 210 ოქმი
47.59.06 108 250 ოქმი
47.59.07 118 203 ოქმი
47.59.08 122 198 ოქმი
47.59.09 144 241 ოქმი
47.59.10 100 257 ოქმი
47.59.11 112 179 ოქმი
47.59.12 91 303 ოქმი
47.59.13 111 288 ოქმი
47.59.14 116 366 ოქმი
47.59.15 105 334 ოქმი
47.59.16 118 332 ოქმი
47.59.17 109 317 ოქმი
47.59.18 27 52 ოქმი
47.59.20 146 287 ოქმი
47.59.21 126 319 ოქმი
47.59.22 160 315 ოქმი
47.59.23 87 221 ოქმი
47.59.24 126 255 ოქმი
47.59.25 100 313 ოქმი
47.59.26 94 252 ოქმი
47.59.27 109 311 ოქმი
47.59.28 109 256 ოქმი
47.59.29 111 285 ოქმი
47.59.30 90 204 ოქმი
47.59.105 152 234 ოქმი
47.59.106 130 241 ოქმი
47.59.107 123 213 ოქმი
47.59.108 112 300 ოქმი
47.59.109 139 249 ოქმი
47.59.110 160 241 ოქმი
47.59.111 113 250 ოქმი
47.59.112 136 251 ოქმი
47.59.113 57 175 ოქმი
47.59.114 98 154 ოქმი