საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#44 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 53 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
44.37.01 237 333 ოქმი
44.37.02 195 399 ოქმი
44.37.03 187 440 ოქმი
44.37.04 260 440 ოქმი
44.37.05 160 343 ოქმი
44.37.06 183 328 ოქმი
44.37.07 78 306 ოქმი
44.37.08 267 405 ოქმი
44.37.09 464 341 ოქმი
44.37.10 262 321 ოქმი
44.37.11 48 156 ოქმი
44.37.12 265 470 ოქმი
44.37.13 74 215 ოქმი
44.37.14 134 521 ოქმი
44.37.15 110 306 ოქმი
44.37.16 275 555 ოქმი
44.37.17 162 478 ოქმი
44.37.18 121 490 ოქმი
44.37.19 54 221 ოქმი
44.37.20 101 272 ოქმი
44.37.21 186 469 ოქმი
44.37.22 172 684 ოქმი
44.37.23 148 341 ოქმი
44.37.24 66 421 ოქმი
44.37.25 127 198 ოქმი
44.37.26 29 217 ოქმი
44.37.27 186 603 ოქმი
44.37.28 188 320 ოქმი
44.37.29 128 400 ოქმი
44.37.30 247 390 ოქმი
44.37.31 201 215 ოქმი
44.37.32 147 346 ოქმი
44.37.33 299 224 ოქმი
44.37.34 85 203 ოქმი
44.37.35 102 327 ოქმი
44.38.01 86 385 ოქმი
44.38.02 79 482 ოქმი
44.38.03 327 578 ოქმი
44.38.04 156 411 ოქმი
44.38.05 105 644 ოქმი
44.38.06 121 279 ოქმი
44.38.07 152 541 ოქმი
44.38.08 201 314 ოქმი
44.38.09 126 342 ოქმი
44.38.10 71 306 ოქმი
44.38.11 99 180 ოქმი
44.38.12 227 653 ოქმი
44.38.13 53 210 ოქმი
44.38.14 91 363 ოქმი
44.38.15 173 236 ოქმი
44.38.16 243 578 ოქმი
44.38.17 65 108 ოქმი
44.38.18 73 129 ოქმი