საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#43 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 52 უბნის მიხედვით )

19 41 ოქმი
43.35.01 257 137 ოქმი
43.35.02 313 178 ოქმი
43.35.03 317 185 ოქმი
43.35.04 254 186 ოქმი
43.35.05 303 104 ოქმი
43.35.06 366 197 ოქმი
43.35.07 235 218 ოქმი
43.35.08 152 186 ოქმი
43.35.09 255 189 ოქმი
43.35.10 230 132 ოქმი
43.35.11 281 234 ოქმი
43.35.12 218 89 ოქმი
43.35.13 234 242 ოქმი
43.35.14 209 162 ოქმი
43.35.15 176 177 ოქმი
43.35.16 236 195 ოქმი
43.35.17 165 275 ოქმი
43.35.18 276 166 ოქმი
43.35.19 252 167 ოქმი
43.35.20 273 181 ოქმი
43.35.21 240 166 ოქმი
43.35.22 112 124 ოქმი
43.35.23 417 58 ოქმი
43.35.24 127 30 ოქმი
43.35.25 278 68 ოქმი
43.35.26 292 245 ოქმი
43.35.27 129 74 ოქმი
43.35.28 366 200 ოქმი
43.35.29 172 223 ოქმი
43.35.30 441 53 ოქმი
43.35.31 214 30 ოქმი
43.35.32 279 193 ოქმი
43.35.33 232 176 ოქმი
43.35.34 304 188 ოქმი
43.35.35 241 148 ოქმი
43.35.36 184 206 ოქმი
43.35.37 188 35 ოქმი
43.35.38 132 53 ოქმი
43.35.39 91 167 ოქმი
43.35.40 20 20 ოქმი
43.35.41 27 34 ოქმი
43.35.42 343 187 ოქმი
43.35.43 402 180 ოქმი
43.35.44 232 83 ოქმი
43.35.45 310 166 ოქმი
43.35.46 235 162 ოქმი
43.35.47 192 235 ოქმი
43.35.48 368 137 ოქმი
43.35.49 233 168 ოქმი
43.35.50 260 145 ოქმი
43.35.51 188 54 ოქმი
43.35.52 154 140 ოქმი