საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#42 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 52 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
42.32.25 166 301 ოქმი
42.32.26 29 107 ოქმი
42.32.27 79 138 ოქმი
42.32.28 105 278 ოქმი
42.32.29 103 189 ოქმი
42.32.30 67 281 ოქმი
42.32.31 73 158 ოქმი
42.32.36 50 106 ოქმი
42.32.37 12 84 ოქმი
42.32.38 138 299 ოქმი
42.32.39 53 210 ოქმი
42.32.44 79 480 ოქმი
42.32.45 87 220 ოქმი
42.32.46 39 298 ოქმი
42.32.47 93 240 ოქმი
42.32.48 138 234 ოქმი
42.32.49 168 282 ოქმი
42.32.50 129 339 ოქმი
42.32.51 116 389 ოქმი
42.32.52 106 210 ოქმი
42.32.53 49 232 ოქმი
42.32.54 85 289 ოქმი
42.32.55 92 253 ოქმი
42.32.56 106 332 ოქმი
42.32.57 20 143 ოქმი
42.32.58 64 257 ოქმი
42.32.59 87 432 ოქმი
42.32.60 56 255 ოქმი
42.32.62 112 409 ოქმი
42.32.63 76 365 ოქმი
42.32.64 47 247 ოქმი
42.32.65 44 135 ოქმი
42.32.66 83 306 ოქმი
42.32.69 122 368 ოქმი
42.32.70 88 207 ოქმი
42.32.75 112 441 ოქმი
42.32.76 77 154 ოქმი
42.32.77 83 368 ოქმი
42.32.78 193 411 ოქმი
42.32.79 173 368 ოქმი
42.32.86 83 228 ოქმი
42.32.87 62 211 ოქმი
42.32.89 90 204 ოქმი
42.32.91 52 164 ოქმი
42.32.92 56 184 ოქმი
42.32.93 57 296 ოქმი
42.32.98 179 327 ოქმი
42.32.99 127 333 ოქმი
42.32.100 251 443 ოქმი
42.32.104 51 86 ოქმი
42.32.105 120 173 ოქმი
42.32.106 71 143 ოქმი