საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#41 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 41 უბნის მიხედვით )

27 41 ოქმი
41.32.01 41 375 ოქმი
41.32.02 39 259 ოქმი
41.32.03 38 224 ოქმი
41.32.04 53 206 ოქმი
41.32.05 48 258 ოქმი
41.32.06 35 255 ოქმი
41.32.07 44 298 ოქმი
41.32.08 30 188 ოქმი
41.32.09 35 240 ოქმი
41.32.10 27 246 ოქმი
41.32.11 39 207 ოქმი
41.32.12 30 312 ოქმი
41.32.13 32 277 ოქმი
41.32.14 40 181 ოქმი
41.32.15 65 223 ოქმი
41.32.16 59 180 ოქმი
41.32.17 38 169 ოქმი
41.32.18 50 156 ოქმი
41.32.19 39 247 ოქმი
41.32.20 47 159 ოქმი
41.32.21 51 175 ოქმი
41.32.22 41 105 ოქმი
41.32.23 61 180 ოქმი
41.32.32 29 138 ოქმი
41.32.33 34 148 ოქმი
41.32.34 24 181 ოქმი
41.32.35 26 145 ოქმი
41.32.61 38 525 ოქმი
41.32.80 14 208 ოქმი
41.32.81 33 184 ოქმი
41.32.82 56 285 ოქმი
41.32.83 45 224 ოქმი
41.32.84 53 128 ოქმი
41.32.85 60 226 ოქმი
41.32.88 21 188 ოქმი
41.32.90 27 339 ოქმი
41.32.95 54 274 ოქმი
41.32.96 44 119 ოქმი
41.32.97 13 173 ოქმი
41.32.101 23 217 ოქმი
41.32.102 14 158 ოქმი