საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#39 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 40 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
39.30.01 183 349 ოქმი
39.30.02 132 273 ოქმი
39.30.03 109 371 ოქმი
39.30.04 108 313 ოქმი
39.30.05 125 287 ოქმი
39.30.06 93 204 ოქმი
39.30.07 193 355 ოქმი
39.30.08 56 377 ოქმი
39.30.09 100 485 ოქმი
39.30.10 54 312 ოქმი
39.30.11 76 224 ოქმი
39.30.12 102 401 ოქმი
39.30.13 149 345 ოქმი
39.30.14 21 51 ოქმი
39.30.15 112 495 ოქმი
39.30.16 127 438 ოქმი
39.30.17 110 394 ოქმი
39.30.18 76 280 ოქმი
39.30.19 40 122 ოქმი
39.30.20 77 239 ოქმი
39.30.21 39 436 ოქმი
39.30.22 118 387 ოქმი
39.30.23 77 232 ოქმი
39.30.24 100 269 ოქმი
39.30.25 50 224 ოქმი
39.30.26 64 329 ოქმი
39.30.27 37 189 ოქმი
39.30.28 93 272 ოქმი
39.30.29 53 249 ოქმი
39.30.30 73 229 ოქმი
39.30.31 165 481 ოქმი
39.30.32 208 329 ოქმი
39.30.33 107 416 ოქმი
39.30.34 122 261 ოქმი
39.30.35 66 211 ოქმი
39.30.36 98 267 ოქმი
39.30.37 79 267 ოქმი
39.30.38 71 350 ოქმი
39.32.67 137 383 ოქმი
39.32.68 97 193 ოქმი