საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#37 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 45 უბნის მიხედვით )

41 42 ოქმი
37.27.01 541 493 ოქმი
37.27.02 457 416 ოქმი
37.27.03 242 197 ოქმი
37.27.04 263 153 ოქმი
37.27.05 535 348 ოქმი
37.27.06 505 249 ოქმი
37.27.07 472 317 ოქმი
37.27.08 412 188 ოქმი
37.27.09 513 323 ოქმი
37.27.10 364 369 ოქმი
37.27.11 345 246 ოქმი
37.27.12
(+ #37.27.46 მიმაგრ. უბანი)
442 220 ოქმი
37.27.13 451 276 ოქმი
37.27.14 301 294 ოქმი
37.27.15 365 390 ოქმი
37.27.16 280 257 ოქმი
37.27.17 494 308 ოქმი
37.27.18 320 398 ოქმი
37.27.19 404 432 ოქმი
37.27.20 203 178 ოქმი
37.27.21 290 258 ოქმი
37.27.22 237 259 ოქმი
37.27.23 356 305 ოქმი
37.27.24 353 448 ოქმი
37.27.25 144 129 ოქმი
37.27.26 496 466 ოქმი
37.27.27 324 295 ოქმი
37.27.28 299 211 ოქმი
37.27.29 103 366 ოქმი
37.27.30 290 309 ოქმი
37.27.31 460 435 ოქმი
37.27.32 169 112 ოქმი
37.27.33 160 206 ოქმი
37.27.34 407 498 ოქმი
37.27.35 173 176 ოქმი
37.27.36 87 40 ოქმი
37.27.37 216 189 ოქმი
37.27.38 195 133 ოქმი
37.27.39 122 603 ოქმი
37.27.40 127 630 ოქმი
37.27.41 255 524 ოქმი
37.27.42 97 417 ოქმი
37.27.43 226 439 ოქმი
37.27.44 146 90 ოქმი
37.27.45 95 102 ოქმი