საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#36 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 46 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
36.22.01 185 297 ოქმი
36.22.02 235 353 ოქმი
36.22.03 346 189 ოქმი
36.22.04 169 243 ოქმი
36.22.05 325 225 ოქმი
36.22.06 172 179 ოქმი
36.22.07 274 192 ოქმი
36.22.08 3 407 ოქმი
36.22.09 10 705 ოქმი
36.22.16 7 299 ოქმი
36.22.17 2 123 ოქმი
36.22.18 192 697 ოქმი
36.22.19 65 297 ოქმი
36.22.20 19 155 ოქმი
36.22.21 54 958 ოქმი
36.22.26 41 993 ოქმი
36.22.27 15 865 ოქმი
36.22.28 5 207 ოქმი
36.22.48 188 444 ოქმი
36.22.49 242 293 ოქმი
36.22.50 144 479 ოქმი
36.22.55 169 385 ოქმი
36.22.56 184 461 ოქმი
36.22.57 72 405 ოქმი
36.22.58 133 565 ოქმი
36.22.59 223 494 ოქმი
36.22.60 10 375 ოქმი
36.22.61 52 304 ოქმი
36.22.62 45 278 ოქმი
36.22.63 4 118 ოქმი
36.22.64 114 282 ოქმი
36.22.65 480 205 ოქმი
36.22.66 202 286 ოქმი
36.22.67 206 230 ოქმი
36.22.68 271 148 ოქმი
36.22.69 443 185 ოქმი
36.22.71 16 495 ოქმი
36.22.74 99 250 ოქმი
36.22.75 11 387 ოქმი
36.22.78 166 428 ოქმი
36.22.83 251 344 ოქმი
36.22.84 87 393 ოქმი
36.22.85 214 188 ოქმი
36.22.86 72 288 ოქმი
36.22.87 22 110 ოქმი
36.22.89 133 305 ოქმი