საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#30 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 42 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
30.20.22 98 284 ოქმი
30.20.23 98 319 ოქმი
30.20.24 178 397 ოქმი
30.20.25 122 261 ოქმი
30.20.26 133 267 ოქმი
30.20.27 111 258 ოქმი
30.20.28 176 332 ოქმი
30.20.29 152 263 ოქმი
30.20.30 201 302 ოქმი
30.20.31 149 285 ოქმი
30.20.32 238 335 ოქმი
30.20.33 160 415 ოქმი
30.20.34 183 267 ოქმი
30.20.35 141 289 ოქმი
30.20.36 166 379 ოქმი
30.20.37 151 223 ოქმი
30.20.38 118 305 ოქმი
30.20.39 186 351 ოქმი
30.20.40 131 390 ოქმი
30.20.41 144 418 ოქმი
30.20.42 124 318 ოქმი
30.20.43 119 272 ოქმი
30.20.44 116 279 ოქმი
30.20.45 148 233 ოქმი
30.20.46 161 291 ოქმი
30.20.47 121 318 ოქმი
30.20.48 174 375 ოქმი
30.20.49 126 302 ოქმი
30.20.50 173 317 ოქმი
30.20.53 144 272 ოქმი
30.20.54 151 327 ოქმი
30.20.55 157 373 ოქმი
30.20.56 159 389 ოქმი
30.20.57 79 231 ოქმი
30.20.58 146 281 ოქმი
30.20.59
(+ #30.20.85 მიმაგრ. უბანი)
207 329 ოქმი
30.20.60 116 243 ოქმი
30.20.61 180 270 ოქმი
30.20.62 154 263 ოქმი
30.20.63 138 310 ოქმი
30.20.64 110 270 ოქმი
30.20.65 176 348 ოქმი