საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#29 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 42 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
29.20.01
(+ #29.20.86 მიმაგრ. უბანი)
107 306 ოქმი
29.20.02 88 383 ოქმი
29.20.03
(+ #29.20.87 მიმაგრ. უბანი)
130 294 ოქმი
29.20.04 129 359 ოქმი
29.20.05 158 345 ოქმი
29.20.06 67 279 ოქმი
29.20.07 142 434 ოქმი
29.20.08 133 351 ოქმი
29.20.09 155 455 ოქმი
29.20.10 144 361 ოქმი
29.20.11 146 318 ოქმი
29.20.12 171 332 ოქმი
29.20.13 164 261 ოქმი
29.20.14 127 283 ოქმი
29.20.15 132 318 ოქმი
29.20.16 194 468 ოქმი
29.20.17 212 420 ოქმი
29.20.18 206 422 ოქმი
29.20.19 139 381 ოქმი
29.20.20 109 366 ოქმი
29.20.21 153 372 ოქმი
29.20.51 114 297 ოქმი
29.20.52 105 316 ოქმი
29.20.66 122 409 ოქმი
29.20.67 86 273 ოქმი
29.20.68 104 263 ოქმი
29.20.69 139 275 ოქმი
29.20.70 138 319 ოქმი
29.20.71 141 239 ოქმი
29.20.72 165 323 ოქმი
29.20.73 132 313 ოქმი
29.20.74 119 338 ოქმი
29.20.75 113 365 ოქმი
29.20.76 123 370 ოქმი
29.20.77 102 401 ოქმი
29.20.78 114 337 ოქმი
29.20.79 116 390 ოქმი
29.20.80 82 202 ოქმი
29.20.81 103 386 ოქმი
29.20.82 81 235 ოქმი
29.20.83 148 422 ოქმი
29.20.84 130 296 ოქმი