საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#28 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 50 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
28.17.16 136 425 ოქმი
28.17.17 175 417 ოქმი
28.17.18 144 299 ოქმი
28.17.19 20 130 ოქმი
28.17.20 85 343 ოქმი
28.17.26 98 351 ოქმი
28.17.27 38 272 ოქმი
28.17.28 134 400 ოქმი
28.17.29 79 354 ოქმი
28.17.30 118 410 ოქმი
28.17.31 11 58 ოქმი
28.17.32 250 560 ოქმი
28.17.33 108 157 ოქმი
28.17.34 25 32 ოქმი
28.17.37 77 404 ოქმი
28.17.38 95 295 ოქმი
28.17.39 99 374 ოქმი
28.17.43 97 484 ოქმი
28.17.50 160 346 ოქმი
28.17.51 152 406 ოქმი
28.17.54 65 428 ოქმი
28.18.01 195 579 ოქმი
28.18.02 159 527 ოქმი
28.18.03 177 419 ოქმი
28.18.04 133 447 ოქმი
28.18.05 15 515 ოქმი
28.18.06 149 300 ოქმი
28.18.07 157 262 ოქმი
28.18.08 25 193 ოქმი
28.18.09 206 465 ოქმი
28.18.10 7 152 ოქმი
28.18.11 394 319 ოქმი
28.18.12 257 337 ოქმი
28.18.13 132 339 ოქმი
28.18.14 15 101 ოქმი
28.18.15 166 457 ოქმი
28.18.16 83 144 ოქმი
28.18.17 80 466 ოქმი
28.18.18 154 288 ოქმი
28.18.19 171 315 ოქმი
28.18.20 160 330 ოქმი
28.18.21 97 163 ოქმი
28.18.22 29 134 ოქმი
28.18.23 48 552 ოქმი
28.18.24 41 376 ოქმი
28.18.25 187 493 ოქმი
28.18.26 34 558 ოქმი
28.18.27 117 221 ოქმი
28.18.28 363 420 ოქმი
28.18.29 139 272 ოქმი