საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#27 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 47 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
27.16.01 185 541 ოქმი
27.16.02 193 509 ოქმი
27.16.03 202 446 ოქმი
27.16.04 205 407 ოქმი
27.16.05 265 407 ოქმი
27.16.21 182 515 ოქმი
27.16.22 193 386 ოქმი
27.16.23 204 423 ოქმი
27.16.24 253 493 ოქმი
27.16.25 227 415 ოქმი
27.16.26 94 213 ოქმი
27.16.27 154 331 ოქმი
27.16.28 52 168 ოქმი
27.16.29 204 408 ოქმი
27.17.01 171 586 ოქმი
27.17.02 157 430 ოქმი
27.17.03 90 373 ოქმი
27.17.04 189 415 ოქმი
27.17.05 148 365 ოქმი
27.17.06 193 397 ოქმი
27.17.07 202 350 ოქმი
27.17.08 213 375 ოქმი
27.17.09 216 370 ოქმი
27.17.10 145 314 ოქმი
27.17.11 181 328 ოქმი
27.17.12 218 471 ოქმი
27.17.13 231 448 ოქმი
27.17.14 127 298 ოქმი
27.17.15 96 408 ოქმი
27.17.21 172 302 ოქმი
27.17.22 69 179 ოქმი
27.17.23 121 375 ოქმი
27.17.24 116 301 ოქმი
27.17.25 196 247 ოქმი
27.17.35 177 505 ოქმი
27.17.36 194 421 ოქმი
27.17.40 199 491 ოქმი
27.17.41 111 460 ოქმი
27.17.42 161 576 ოქმი
27.17.44 85 210 ოქმი
27.17.45 165 249 ოქმი
27.17.46 146 282 ოქმი
27.17.47 112 244 ოქმი
27.17.48 123 300 ოქმი
27.17.49 207 418 ოქმი
27.17.52 110 338 ოქმი
27.17.53 187 345 ოქმი