საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#26 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 53 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
26.15.01 161 366 ოქმი
26.15.02 163 398 ოქმი
26.15.03 103 467 ოქმი
26.15.04 107 296 ოქმი
26.15.05 167 488 ოქმი
26.15.06 110 283 ოქმი
26.15.07 111 312 ოქმი
26.15.08 179 393 ოქმი
26.15.09 133 336 ოქმი
26.15.10 136 417 ოქმი
26.15.11 87 217 ოქმი
26.15.12 73 189 ოქმი
26.15.13 50 398 ოქმი
26.15.14 83 464 ოქმი
26.15.15 92 389 ოქმი
26.15.16 116 462 ოქმი
26.15.17 82 292 ოქმი
26.15.18 101 370 ოქმი
26.15.19 76 400 ოქმი
26.15.20 140 392 ოქმი
26.15.21 88 366 ოქმი
26.15.22 100 399 ოქმი
26.15.23 53 103 ოქმი
26.15.24 46 410 ოქმი
26.15.25 110 605 ოქმი
26.15.26 72 482 ოქმი
26.15.27 74 292 ოქმი
26.15.28 143 263 ოქმი
26.15.29 128 442 ოქმი
26.15.30 113 361 ოქმი
26.15.31 86 134 ოქმი
26.15.32 134 280 ოქმი
26.15.33 48 211 ოქმი
26.15.34 73 249 ოქმი
26.15.35 64 213 ოქმი
26.15.36 55 226 ოქმი
26.15.37 62 147 ოქმი
26.16.06 192 248 ოქმი
26.16.07 39 325 ოქმი
26.16.08 214 422 ოქმი
26.16.09 135 537 ოქმი
26.16.10 159 384 ოქმი
26.16.11 19 155 ოქმი
26.16.12 19 178 ოქმი
26.16.13 39 124 ოქმი
26.16.14 168 288 ოქმი
26.16.15 89 176 ოქმი
26.16.16 26 199 ოქმი
26.16.17 91 208 ოქმი
26.16.18 165 281 ოქმი
26.16.19 170 557 ოქმი
26.16.20 153 430 ოქმი
26.16.30 221 356 ოქმი