საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#24 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 51 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
24.12.01 144 410 ოქმი
24.12.02 113 414 ოქმი
24.12.03 144 352 ოქმი
24.12.04 174 423 ოქმი
24.12.05 134 363 ოქმი
24.12.06 119 536 ოქმი
24.12.07 102 424 ოქმი
24.12.08 108 412 ოქმი
24.12.09 74 572 ოქმი
24.12.10 191 466 ოქმი
24.12.11 118 520 ოქმი
24.12.12 102 469 ოქმი
24.12.13 63 181 ოქმი
24.12.14 142 514 ოქმი
24.12.15 60 606 ოქმი
24.12.16 126 592 ოქმი
24.12.17 124 427 ოქმი
24.12.18 151 337 ოქმი
24.12.19 132 471 ოქმი
24.12.20 98 361 ოქმი
24.12.21 12 113 ოქმი
24.12.22 135 370 ოქმი
24.12.23 139 404 ოქმი
24.12.24 78 359 ოქმი
24.12.25 58 504 ოქმი
24.12.26 186 479 ოქმი
24.12.27 198 455 ოქმი
24.12.28 148 486 ოქმი
24.12.29 114 582 ოქმი
24.12.30 90 478 ოქმი
24.12.31 104 499 ოქმი
24.12.32 151 545 ოქმი
24.12.33 113 551 ოქმი
24.12.34 268 218 ოქმი
24.12.35 249 396 ოქმი
24.12.36 105 523 ოქმი
24.12.37 79 332 ოქმი
24.12.38 44 270 ოქმი
24.12.39 48 576 ოქმი
24.12.40 54 267 ოქმი
24.12.41 113 616 ოქმი
24.12.42 39 218 ოქმი
24.12.43 100 593 ოქმი
24.12.44 35 219 ოქმი
24.12.45 81 404 ოქმი
24.12.46 167 337 ოქმი
24.12.47 123 326 ოქმი
24.12.48 109 371 ოქმი
24.12.49 123 397 ოქმი
24.12.50 27 167 ოქმი
24.12.51 10 29 ოქმი