საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#23 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 50 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
23.11.01 67 154 ოქმი
23.11.02 102 404 ოქმი
23.11.03 76 335 ოქმი
23.11.04 51 248 ოქმი
23.11.05 44 202 ოქმი
23.11.06 120 311 ოქმი
23.11.07 87 172 ოქმი
23.11.08 80 262 ოქმი
23.11.09 86 274 ოქმი
23.11.10 143 214 ოქმი
23.11.11 59 225 ოქმი
23.11.12 41 94 ოქმი
23.11.13 57 185 ოქმი
23.11.14 97 323 ოქმი
23.11.15 41 324 ოქმი
23.11.16 45 614 ოქმი
23.11.17 56 154 ოქმი
23.11.18 62 176 ოქმი
23.11.19 110 223 ოქმი
23.11.20 134 408 ოქმი
23.11.21 98 249 ოქმი
23.11.22 11 25 ოქმი
23.11.23 4 55 ოქმი
23.11.24 99 241 ოქმი
23.11.25 66 160 ოქმი
23.11.26 82 346 ოქმი
23.11.27 65 175 ოქმი
23.11.28 68 360 ოქმი
23.11.29 93 327 ოქმი
23.11.30 84 454 ოქმი
23.11.31 71 424 ოქმი
23.11.32 35 189 ოქმი
23.11.33 71 305 ოქმი
23.11.34 120 357 ოქმი
23.11.35 60 309 ოქმი
23.11.36 36 196 ოქმი
23.11.37 11 250 ოქმი
23.11.38 21 156 ოქმი
23.11.39 58 270 ოქმი
23.11.40 33 230 ოქმი
23.11.41 29 189 ოქმი
23.11.42 22 329 ოქმი
23.11.43 20 210 ოქმი
23.11.44 46 230 ოქმი
23.11.45 67 181 ოქმი
23.11.46 71 144 ოქმი
23.11.47 78 234 ოქმი
23.11.48 106 270 ოქმი
23.11.49 69 170 ოქმი
23.11.50 38 175 ოქმი