საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#22 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 36 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
22.10.70 91 266 ოქმი
22.10.72 111 251 ოქმი
22.10.73 92 242 ოქმი
22.10.74 83 265 ოქმი
22.10.75 56 226 ოქმი
22.10.76 111 261 ოქმი
22.10.77 114 202 ოქმი
22.10.78 110 225 ოქმი
22.10.79 81 234 ოქმი
22.10.80 105 220 ოქმი
22.10.81 105 243 ოქმი
22.10.82 91 242 ოქმი
22.10.83 59 213 ოქმი
22.10.84 145 239 ოქმი
22.10.85 85 236 ოქმი
22.10.86 123 312 ოქმი
22.10.87 98 330 ოქმი
22.10.88 119 310 ოქმი
22.10.89 137 231 ოქმი
22.10.90 75 260 ოქმი
22.10.91 100 311 ოქმი
22.10.92 80 232 ოქმი
22.10.93 77 281 ოქმი
22.10.94 109 277 ოქმი
22.10.95 78 319 ოქმი
22.10.96 131 302 ოქმი
22.10.97 133 213 ოქმი
22.10.98 115 295 ოქმი
22.10.99 113 321 ოქმი
22.10.100 107 357 ოქმი
22.10.101 84 299 ოქმი
22.10.102 85 370 ოქმი
22.10.103 92 297 ოქმი
22.10.104 94 262 ოქმი
22.10.105 138 339 ოქმი
22.10.106 69 258 ოქმი