საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#21 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 34 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
21.10.35 72 220 ოქმი
21.10.36 105 211 ოქმი
21.10.37 108 261 ოქმი
21.10.38 119 249 ოქმი
21.10.39 93 385 ოქმი
21.10.40 118 265 ოქმი
21.10.42 109 248 ოქმი
21.10.43 110 273 ოქმი
21.10.44 122 221 ოქმი
21.10.45 150 248 ოქმი
21.10.46 111 208 ოქმი
21.10.47 161 238 ოქმი
21.10.48 112 271 ოქმი
21.10.49 123 274 ოქმი
21.10.50 168 314 ოქმი
21.10.51 108 269 ოქმი
21.10.52 66 258 ოქმი
21.10.53 81 399 ოქმი
21.10.54
(+ #21.10.112 მიმაგრ. უბანი)
147 220 ოქმი
21.10.55 106 214 ოქმი
21.10.56 103 235 ოქმი
21.10.57 106 220 ოქმი
21.10.58
(+ #21.10.111 მიმაგრ. უბანი)
112 342 ოქმი
21.10.59 105 257 ოქმი
21.10.60 132 234 ოქმი
21.10.61 130 260 ოქმი
21.10.62 94 297 ოქმი
21.10.63 132 337 ოქმი
21.10.64 138 298 ოქმი
21.10.65 110 279 ოქმი
21.10.66 163 285 ოქმი
21.10.67 135 391 ოქმი
21.10.68 133 300 ოქმი
21.10.69 111 225 ოქმი