საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#20 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 36 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
20.10.04 73 208 ოქმი
20.10.05 109 330 ოქმი
20.10.06 110 265 ოქმი
20.10.07 161 284 ოქმი
20.10.08 190 284 ოქმი
20.10.09 180 240 ოქმი
20.10.10 102 211 ოქმი
20.10.11 129 296 ოქმი
20.10.12 71 301 ოქმი
20.10.13 79 298 ოქმი
20.10.14 98 352 ოქმი
20.10.15 54 224 ოქმი
20.10.16 65 199 ოქმი
20.10.17 111 241 ოქმი
20.10.18 105 248 ოქმი
20.10.19 86 290 ოქმი
20.10.20 89 267 ოქმი
20.10.21 127 235 ოქმი
20.10.22 115 259 ოქმი
20.10.23 94 242 ოქმი
20.10.24 102 269 ოქმი
20.10.25 131 229 ოქმი
20.10.26 80 160 ოქმი
20.10.27 76 175 ოქმი
20.10.28 101 265 ოქმი
20.10.29 92 274 ოქმი
20.10.30 106 226 ოქმი
20.10.31 108 291 ოქმი
20.10.32 89 272 ოქმი
20.10.33 95 235 ოქმი
20.10.34 90 269 ოქმი
20.10.41 89 225 ოქმი
20.10.107 43 121 ოქმი
20.10.108 66 184 ოქმი
20.10.109 92 310 ოქმი
20.10.110 52 232 ოქმი