საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#2 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 32 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
02.01.29 160 453 ოქმი
02.01.30 114 379 ოქმი
02.01.31 122 389 ოქმი
02.02.01 139 392 ოქმი
02.02.02 143 451 ოქმი
02.02.03 145 492 ოქმი
02.02.04 116 440 ოქმი
02.02.05 135 554 ოქმი
02.02.06 151 422 ოქმი
02.02.07 129 323 ოქმი
02.02.08 107 349 ოქმი
02.02.09 81 396 ოქმი
02.02.10 115 444 ოქმი
02.02.11 164 417 ოქმი
02.02.12 138 462 ოქმი
02.02.13 140 483 ოქმი
02.02.14 164 442 ოქმი
02.02.15 117 431 ოქმი
02.02.16 118 294 ოქმი
02.02.22 84 287 ოქმი
02.02.49 134 480 ოქმი
02.02.50 145 461 ოქმი
02.02.51 122 432 ოქმი
02.02.52 144 376 ოქმი
02.02.66 132 400 ოქმი
02.02.67 115 340 ოქმი
02.02.68 168 296 ოქმი
02.02.69 199 298 ოქმი
02.02.70 126 247 ოქმი
02.02.71 95 354 ოქმი
02.02.75 55 360 ოქმი
02.02.76 106 376 ოქმი