საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#19 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 33 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
19.09.59 85 298 ოქმი
19.09.60 99 387 ოქმი
19.09.61 150 297 ოქმი
19.09.62 90 327 ოქმი
19.09.63 88 311 ოქმი
19.09.65 116 316 ოქმი
19.09.66 109 379 ოქმი
19.09.67 100 275 ოქმი
19.09.68 97 319 ოქმი
19.09.69 98 249 ოქმი
19.09.70 103 365 ოქმი
19.09.71 98 363 ოქმი
19.09.72 87 301 ოქმი
19.09.73 76 285 ოქმი
19.09.74 99 284 ოქმი
19.09.75 133 283 ოქმი
19.09.76 174 227 ოქმი
19.09.77 328 194 ოქმი
19.09.78 155 233 ოქმი
19.09.79 155 301 ოქმი
19.09.80 70 234 ოქმი
19.09.81 144 297 ოქმი
19.09.82 137 281 ოქმი
19.09.83 143 304 ოქმი
19.09.84 120 301 ოქმი
19.09.85 142 259 ოქმი
19.09.86 92 271 ოქმი
19.09.87 97 246 ოქმი
19.09.88 83 276 ოქმი
19.09.89 126 282 ოქმი
19.09.90 95 285 ოქმი
19.09.91 103 251 ოქმი
19.09.92 106 257 ოქმი