საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#18 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 32 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
18.09.31 131 247 ოქმი
18.09.32 90 280 ოქმი
18.09.33 121 352 ოქმი
18.09.34 107 365 ოქმი
18.09.35 98 380 ოქმი
18.09.36 71 351 ოქმი
18.09.37 113 351 ოქმი
18.09.38 93 347 ოქმი
18.09.39 62 318 ოქმი
18.09.40 105 302 ოქმი
18.09.41 115 374 ოქმი
18.09.42 131 395 ოქმი
18.09.43 112 313 ოქმი
18.09.44 116 255 ოქმი
18.09.45 165 369 ოქმი
18.09.46 170 327 ოქმი
18.09.47 159 368 ოქმი
18.09.48 164 373 ოქმი
18.09.49 134 329 ოქმი
18.09.50 103 407 ოქმი
18.09.51 116 299 ოქმი
18.09.52 91 320 ოქმი
18.09.53 94 283 ოქმი
18.09.54 157 295 ოქმი
18.09.55 165 402 ოქმი
18.09.56 181 316 ოქმი
18.09.57 127 240 ოქმი
18.09.58 109 401 ოქმი
18.09.64 143 305 ოქმი
18.09.93 123 372 ოქმი
18.09.94 43 120 ოქმი
18.09.95 85 185 ოქმი