საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#17 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 32 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
17.09.01 118 295 ოქმი
17.09.02 103 245 ოქმი
17.09.03 65 250 ოქმი
17.09.04 75 281 ოქმი
17.09.05 74 350 ოქმი
17.09.06 75 391 ოქმი
17.09.07 71 283 ოქმი
17.09.08 63 311 ოქმი
17.09.09 74 249 ოქმი
17.09.10 63 300 ოქმი
17.09.11 83 340 ოქმი
17.09.12 76 355 ოქმი
17.09.13 124 363 ოქმი
17.09.14 223 333 ოქმი
17.09.15 124 343 ოქმი
17.09.16 124 352 ოქმი
17.09.17 72 329 ოქმი
17.09.18 131 374 ოქმი
17.09.19 150 371 ოქმი
17.09.20 117 434 ოქმი
17.09.21 146 337 ოქმი
17.09.22 74 384 ოქმი
17.09.23 82 325 ოქმი
17.09.24 123 340 ოქმი
17.09.25 94 340 ოქმი
17.09.26 72 326 ოქმი
17.09.27 70 313 ოქმი
17.09.28 63 249 ოქმი
17.09.29 74 407 ოქმი
17.09.30 86 300 ოქმი
17.09.96 85 340 ოქმი
17.09.97 80 326 ოქმი