საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#16 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 34 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
16.03.35 77 391 ოქმი
16.03.38 86 243 ოქმი
16.03.39 77 352 ოქმი
16.03.50 114 404 ოქმი
16.03.74 99 357 ოქმი
16.03.80 55 344 ოქმი
16.08.20 79 280 ოქმი
16.08.21 103 269 ოქმი
16.08.22 88 324 ოქმი
16.08.23 64 356 ოქმი
16.08.34 102 322 ოქმი
16.08.35 85 290 ოქმი
16.08.36 110 383 ოქმი
16.08.37 130 393 ოქმი
16.08.38 66 232 ოქმი
16.08.39 125 341 ოქმი
16.08.40 160 292 ოქმი
16.08.41 108 270 ოქმი
16.08.42 155 368 ოქმი
16.08.43 119 330 ოქმი
16.08.44 97 273 ოქმი
16.08.45 101 308 ოქმი
16.08.46 76 278 ოქმი
16.08.47 87 296 ოქმი
16.08.48 106 302 ოქმი
16.08.49 98 402 ოქმი
16.08.50 106 338 ოქმი
16.08.51 108 301 ოქმი
16.08.52 87 372 ოქმი
16.08.53 91 338 ოქმი
16.08.54 85 339 ოქმი
16.10.01 94 392 ოქმი
16.10.02 117 394 ოქმი
16.10.03 139 301 ოქმი