საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#15 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 34 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
15.07.13 85 289 ოქმი
15.07.23 97 252 ოქმი
15.07.34 88 304 ოქმი
15.07.36 79 332 ოქმი
15.07.41 53 243 ოქმი
15.08.01 119 417 ოქმი
15.08.02 83 243 ოქმი
15.08.03 103 299 ოქმი
15.08.04 92 274 ოქმი
15.08.05 79 270 ოქმი
15.08.06 48 181 ოქმი
15.08.07 130 291 ოქმი
15.08.08 78 344 ოქმი
15.08.09 127 449 ოქმი
15.08.10 106 353 ოქმი
15.08.11 101 307 ოქმი
15.08.12 96 314 ოქმი
15.08.13 78 285 ოქმი
15.08.14 83 298 ოქმი
15.08.15 111 308 ოქმი
15.08.16 140 333 ოქმი
15.08.17 101 251 ოქმი
15.08.18 128 279 ოქმი
15.08.19 117 274 ოქმი
15.08.24 83 317 ოქმი
15.08.25 102 301 ოქმი
15.08.26 85 372 ოქმი
15.08.27 113 335 ოქმი
15.08.28 98 384 ოქმი
15.08.29 136 384 ოქმი
15.08.30 128 354 ოქმი
15.08.31 88 347 ოქმი
15.08.32 120 368 ოქმი
15.08.33 85 324 ოქმი