საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#13 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 37 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
13.06.48 78 182 ოქმი
13.06.60 118 291 ოქმი
13.06.61 121 346 ოქმი
13.06.62 142 239 ოქმი
13.06.63 63 258 ოქმი
13.06.64 60 161 ოქმი
13.06.65 55 214 ოქმი
13.06.66 76 262 ოქმი
13.06.67 96 306 ოქმი
13.06.68 66 209 ოქმი
13.06.69 68 371 ოქმი
13.06.70 90 337 ოქმი
13.06.71 90 178 ოქმი
13.06.72 79 165 ოქმი
13.06.73 87 258 ოქმი
13.06.74 71 265 ოქმი
13.06.75 55 278 ოქმი
13.06.79 96 387 ოქმი
13.06.80 121 337 ოქმი
13.06.81 78 246 ოქმი
13.06.85 77 226 ოქმი
13.06.86 116 246 ოქმი
13.06.87 117 218 ოქმი
13.06.88 127 314 ოქმი
13.06.89 88 221 ოქმი
13.06.90 91 231 ოქმი
13.06.91 107 280 ოქმი
13.06.113 74 298 ოქმი
13.06.117 31 249 ოქმი
13.21.33 21 191 ოქმი
13.21.34 37 141 ოქმი
13.21.35 52 281 ოქმი
13.21.36 44 268 ოქმი
13.21.37 22 43 ოქმი
13.21.38 70 189 ოქმი
13.21.39 40 189 ოქმი
13.21.63 53 201 ოქმი