საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური
2016 წლის 30 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები
მაჟორიტარული

#12 მაჟორიტარული ოლქი
( მონაცემები 34 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
12.06.33 62 184 ოქმი
12.06.37 70 191 ოქმი
12.06.42 75 276 ოქმი
12.06.43 71 248 ოქმი
12.06.44 81 237 ოქმი
12.06.45 66 215 ოქმი
12.06.46 77 244 ოქმი
12.06.47 102 262 ოქმი
12.06.49 97 230 ოქმი
12.06.50 59 256 ოქმი
12.06.51 73 216 ოქმი
12.06.52 98 281 ოქმი
12.06.53 122 197 ოქმი
12.06.54 105 182 ოქმი
12.06.55 77 217 ოქმი
12.06.56 86 208 ოქმი
12.06.57 78 249 ოქმი
12.06.58 68 221 ოქმი
12.06.59 95 272 ოქმი
12.06.82 124 259 ოქმი
12.06.83 72 245 ოქმი
12.06.84 86 242 ოქმი
12.06.92 90 218 ოქმი
12.06.93 104 185 ოქმი
12.06.95 147 208 ოქმი
12.06.96 171 300 ოქმი
12.06.97 140 327 ოქმი
12.06.98 209 306 ოქმი
12.06.99 149 363 ოქმი
12.06.100 171 321 ოქმი
12.06.101 125 311 ოქმი
12.06.108 136 223 ოქმი
12.06.109 114 216 ოქმი
12.06.112 133 294 ოქმი